malarstwo współczesne

Sztuka inwestowania w sztukę | malarstwo współczesne |Będkowska | Warszawa | Kraków | Katowice

Nowy cykl Rynku i Sztuki pt. „Zainwestuj w Sztukę” prezentuje prace funkcjonujące w obiegu galeryjnym, których wartość na rynku dzieł sztuki – szacowana na podstawie m.in. zainteresowania konkretnym nazwiskiem, dostępnością, techniką wykonania, trendami inwestycyjnymi – będzie systematycznie rosnąć.

Wśród prezentowanych prac znajduje się mój „Sierpień”.

 

cały artykuł – Zainwestuj w sztukę